DK CONTRACTING S.C. 41-400 Mysłowice ul. Obrońców Westerplatte 10L
tel./fax (biuro) 32 323 05 72
biuro@dkcontracting.pl

DK Contracting

Roboty inżynieryjne i budowlane i budowlane, wykonawca budów,

– Budowa hal produkcyjnych
– Budowa budynków administracyjnych
– Budowa dróg i mostów
– Budowa stacji paliw
– Wykopy i nasypy
– Melioracje
.

– Roboty instalacyjne
– Roboty żelbetowe
– Instalacje zewnętrzne
– Realizacje obiektów sportowych
– Zagospodarawanie terenów zielonych

Kadra pracownicza  DK Contrakting to osoby o wysokich kwalifikacjach i bogatym zawodowym doświadczeniu 
– od kierowników po pracowników budowy to ludzie godni zaufania 
i oddani swej pracy

Kontakt z generalnym wykonawcą budów

DK Contracting s.c.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DK CONTRACTING s.c. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na wysyłaną wiadomość.