DK CONTRACTING S.C. 41-400 Mysłowice ul. Obrońców Westerplatte 10L
tel./fax (biuro) 32 323 05 72
biuro@dkcontracting.pl

Realizacje 2018-2019

Roboty inżynieryjne i budowlane i budowlane, wykonawca budów,

Realizacje inwestycji wykonanych w latach 2018-2019

przez DK Contracting

 

Inwestycja budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz budowa kompletnej Regionalnel Linii do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wałbrzychu ul.Beethovena (PSZOK i RiPOK).