DK CONTRACTING S.C. 41-400 Mysłowice ul. Obrońców Westerplatte 10L
tel./fax (biuro) 32 323 05 72
biuro@dkcontracting.pl

DK Contracting

Roboty inżynieryjne i budowlane i budowlane, wykonawca budów,