DK CONTRACTING S.C. 41-400 Mysłowice ul. Obrońców Westerplatte 10L
tel./fax (biuro) 32 323 05 72
biuro@dkcontracting.pl

Realizacje 2008-2010

Roboty inżynieryjne i budowlane i budowlane, wykonawca budów,

SZPITAL -Kędzierzyn Koźle
ul.Roosvelta 2
Rodzaj wykonywanych prac :
-roboty ziemne
-roboty instalacyjne na zewnątrz
Zamawiający:
Awbud Sp z o.o
oraz
Gliwickie
Przedsiebiorstwo
Budownictwa
Przemysłowego S.A.

Remont placów postojowych
KSSE S.A. Tychy
Zakres prac:
-roboty ziemne
-roboty instalacyjne na zewnątrz
– roboty drogowe
– roboty końcowe

Zamawiający:
Przedsięborstwo
Robót Inżynieryjnych


Stadion Śląski -Chorzów
przebudowa

Zakres prac:
– roboty ziemne

Zamawiający:
Przedsięborstwo
Robót Inżynieryjnych
S.A.-Holding

Budowa Zakładu Gazów
Skroplonych

Messer – Rybnik
Zakres prac:
– roboty ziemne
– roboty drogowe

Zamawiający:
Gliwickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Przemysłowego S.A.

Hala Magazynowa
Firmy Arcen
– Żory

Zakres prac:
– roboty ziemne
– roboty instalacyjne
na zewnątrz

Zamawiający:
Gliwickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Przemysłowego S.A.

Boiska Rekreacyjne – Zabrze

Zakres prac:
– roboty ziemne
– zagospodarowanie terenu
– roboty końcowe

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo
Budowlane
MONOBET