DK CONTRACTING S.C. 41-400 Mysłowice ul. Obrońców Westerplatte 10L
tel./fax (biuro) 32 323 05 72
biuro@dkcontracting.pl

Realizacje 2017-2018

Roboty inżynieryjne i budowlane i budowlane, wykonawca budów,

Realizacje inwestycji wykonanych w latach 2017-2018

przez DK Contracting

 

Inwestycja Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlina Zdrój – wykonanie parkingów, dróg, brukowanie placów, zieleń
Inwestycja Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlina Zdrój wykonawca DK Contracting

Inwestycja Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlina Zdrój wykonawca DK Contracting

 

 

 

Inwestycja Ronal Wałbrzych – makroniwelacja możliwości wokół fabryki. System odwadniający
Makroniwelacja Ronal Wałbrzych - wykonawca DC Contracting

Makroniwelacja Ronal Wałbrzych – wykonawca DC Contracting

Inwestycja Park Handlowy przy KAUFLAND Świdnica – parking, drogi dojazdowe, infrastruktura, zieleń

DK Wykonawca wykonawca Park Handlowy przy KAUFLAND Świdnica